1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Tази сутрин  около 7.30 ч e подаден сигнал от кмета на Свищов за наличие на голямо количество умряла риба в открит отводнителен канал на града, в района на Зърнобаза – Свищов и „Републикаконсерв“ АД. Незабавно е организирана проверка с експерти на ИАОС и представители на общината. Проверката констатира , че  около мост 1 има значително количество умряла риба с различни размери.  Водата е застояла, без следи от течение, а по повърхността  й има бял филм. Усеща се силна миризма на сероводород, характерна за гнилостни процеси. В района на мост 2 има значително количество растителност, няма воден отток  и има заблатени участъци. Непосредствено до този мост се влива канал от площадката на „Републикаконсерв“ АД. Около него във водата има люспи от домати. На това място също се усеща характерна за гниене миризма.

Взети са две  водни проби – преди и след мястото на заустване на канала. Резултатите показват, че електропроводимостта е висока, разтвореният кислород е нисък.  Данни за химическо замърсяване няма, тъй като pH е в норми. Липсата на кислород във водата е причина за голямото количество умряла риба.

Отводнителният канал се зауства в река Дунав чрез помпи, които в момента не работят. Преди решетките на помпите има по-голямо количество умряла риба, ясно изразен бял филм във водата и по-голямо количество люспи от домати. Ще се направят допълнителни лабораторни анализи по физикохимични показатели. На нарушителите ще бъдат наложени санкции.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания