1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново изпрати информация до общините, с която им напомни за възможността да се включат с инициативи в Европейската седмица на мобилността, която ще се проведе в периода от 16 до 22 септември 2014 г.

Както всяка година, ключова роля в осъществяването на Седмицата на мобилността имат местните власти. Всеки град може да се присъедини към инициативата като се регистрира в официалния сайт на Европейската комисия http://registration.mobilityweek.eu/

През по-голямата част от миналия век, градските райони в Европа са били оформяни по начин, по който да улеснят колите, често за сметка на останалите форми на транспорт. В резултат на доминацията на частните превозни средства, нашите градове стават все по-натоварени, замърсени и шумни, както и все по-малко приятни и здравословни.

Европейската седмица на мобилността 2014 има за цел да направи преоценка на начина, по който мислим за градското пространство и да проучи връзката между употребата на земята и качеството на живот. Тази година мотото „Нашите улици, нашият избор“ насърчава хората да създадат град, в който те искат да живеят.

В световен мащаб, е налице нарастващо движение за „възстановяване“ на градските части. Примери за това са местата за паркиране, които се трансформират в мини паркове, улици, използвани за обществени събития, както и оживени улици, които се запълват с кафенета и се превръщат в места за хранене на открито. Накратко, тази година е посветена на дейностите свързани с преразпределяне и препроектиране на улиците и обществените пространства в полза на хората.

Дали чрез развлекателни дейности или чрез подпомагане на устойчивите методите на придвижване и транспорт с ниско въздействие – като ходене и колоездене, публичните пространства могат да се превърнат в по-приятни и въздуха да стане по-чист.

От най-малките населени места до големите градове, всеки от нас се влияе от начина, по който използваме пространството и видовете транспорт, които сме приоритизирали. Заедно, местните власти и широката общественост могат да проектират градове, които поставят хората на първо място.

Материали по темата:

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания