1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

При проверките се установи, че два са основателни, три – неоснователни и четири сигнала са препратени до други институции за предприемане на необходимите мерки.

При проверка на сигнал за неприятни миризми от казан за варене на ракия и изхвърлени отпадъци в дере, минаващо през с. Момин сбор, община В. Търново се  установи, че сигналът е основателен. Съставен е акт на собственика на обекта и е издадено предписание за премахване на отвор, който позволява на част от събрания отпадък да изтича към прилежащото дере.

Експертите се отзоваха на сигнал от кмета на с. Ресен, общ. Велико Търново за щъркел в безпомощно състояние в гнездо на електрически стълб в селото. С помощта на екип на „Енерго-Про“ АД е извършен оглед на щъркела, който установи, че той е жизнен, с оперение и на възраст преди излитане, няма наранявания. Преценено е птицата да се остави в гнездото, предвид доброто й състояние и липса на опасност за живота й.

По сигнал за незаконна сеч и строителни дейности в имот в м. „Картала“, гр. Велико Търново е извършен оглед на имота в присъствието на подалия сигнала и представител на Регионална дирекция по горите – В. Търново, при което се установи, че са направени просеки за улици, извършват се изкопни дейности. За имота има издадено позволително за сеч. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

При извършената проверка по сигнал за умряла риба в р. Янтра под моста на с. Драганово, общ. Г. Оряховица място се установи наличие на измряла дребна риба единствено в застойната зона на реката под моста. Извършено е пробонабиране и анализ на място по показатели температура, електропроводимост, рН, наситеност с кислород. Резултатите от изследванията показват, че няма замърсяване на реката от промишлени източници.

При проверка по сигнал от гражданин за силен шум и често разнасяне на черен пушек от автоморга в кв. „Калтинец“, гр. Горна Оряховица, зад жп-пансиона, се установи, че сигналът е неоснователен. Не е установено наличието на автоморга. При опита на екипа да се свърже с гражданина, подал сигнала, стана ясно, че оставеният телефонен номер е на лице, което няма нищо общо със случая.

РИОСВ уведоми Община Габрово за получен сигнал за нерегламентирано сметище след с. Пецoвци в посока с. Чавеи, общ. Габрово. При проверка на място от кмета на кметство Поповци е установено, че на посоченото място няма сметище.

Два сигнала от граждани за трупове на изхвърлени животни в землището на с. Жълтеш, общ. Габрово и с. Полски Сеновец, общ. П. Тръмбеш бяха изпратени за вземане на мерки по компетентност до съответните общини и Областни дирекции „Безопасност на храните“. Общините информираха инспекцията, че са предприети мерки за загробване на намерените животни.

Във връзка с подаден сигнал в РИОСВ за големи количества натрупани торови маси в района на животновъден обект – птицекомплекс в с. Шемшево, общ. В. Търново, предстои проверка съвместно с други институции.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания