1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново изпрати писма до общините, като им напомни за възможността да се включат с инициативи в кампанията за устойчива градска мобилност на Европейската комисия (ЕК) – Европейска седмица на мобилността. Тя ще се състои в периода 16-22 септември.

Основна цел на кампанията е да провокира местните власти в Европа да въведат и насърчат мерки за устойчив транспорт и да информират за въздействието на различните начини за придвижване върху околната среда. На общините-участници се предоставя  възможността да се състезават за голямата награда за град с най-добри постижения, насочени към въвеждането на постоянни мерки за устойчив градски транспорт.

В рамките на кампанията, заявилите интерес общини представят градовете си като определят зони, предназначени само за пешеходци, велосипедисти и градски транспорт за цял ден. До момента 20 български града са регистрирали своето участие в кампанията, като два от тях са Велико Търново и Стражица.

Мотото на кампанията за 2016 г. е „Умно придвижване. Силна икономика“. Фокусът е върху инициативите за ограничаване на автомобилния транспорт в градовете, икономическите ползи за хората, бизнеса и обществото. Ето защо ЕК насърчава популяризирането на темата за устойчива градска мобилност не само сред местните власти, но и сред други заинтересовани страни. Тя приканва общините, неправителствения сектор, академичните институции, бизнеса, училищата и публичните институции да регистрират свои инициативи за насърчаване на екологосъобразни модели на придвижване.

Вход за онлайн регистрация, тематични указания, полезна информация и разнообразие от инструменти за комуникация са публикувани на сайта на МОСВ http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=78

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания