1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 18 и 19 ноември експерти от РИОСВ – Велико Търново и Община Велико Търново ще вземат участие в работна среща с немски експерти по управление качеството на атмосферния въздух.

Посещението се реализира по проект „Обмяна на опит относно прилагането на Директива 2008/50/ЕО в България: разработване, прилагане и оценка на програмите за качество на атмосферния въздух“ на Министерство на околната среда и водите и Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на ФР Германия. Целта на проекта е споделяне на опит и добри практики по прилагане на европейската директива, както и оказване на съдействие на българските експерти в анализа на съществуващите общински програми, фокусиран върху изпълнение на заложените мерки, оценка на тяхната ефективност, адаптиране на вече планираните мерки.

В рамките на визитата ще бъде посетен пунктът за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в сградата на РИОСВ, след което ще се проведе работна среща в Община Велико Търново, по време на която ще бъде подробно разгледана и анализирана „Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011 – 2014 г.“

Кратка информация за Програмата

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания