1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Срещата ще се проведе на 16.12.2014 г. от 14.30 часа, зала 1 на Община Горна Оряховица.

Във връзка с чл. 16, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда осигуряваме обществен достъп до съдържанието на ДОВОС и приложенията към него в сградата на  РИОСВ, включително и на интернет страницата на инспекцията.

Повече информация

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания