1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 21 май 2013 г. представители на Водещия партньор посетиха РИОСВ – Велико Търново във връзка с изпълнение на дейностите по проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” MIS ETC Code 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

По време на работното посещение бяха обсъдени въпросите, свързани с изпълнението на проекта, мениджмънта на проекта, както и въпроси на партньорството. Екипът на РИОСВ уведоми за резултатите от срещите си с Партньор 8 ВТУ във връзка с подписване на споразумение за прехвърляне на част от дейностите от ВТУ на РИОСВ.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания