1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

По случай Световния ден на околната среда 5 юни РИОСВ – Велико Търново организира работна среща, на която ще представи акцентите на информационната кампания за опазване на околната среда и екологично поведение за  намаляване на отпадъците от храненето и подобряване качеството на въздуха на територията на Великотърновска и Габровска области.

Срещата ще се проведе на 5 юни 2013 г. (сряда) от 10.30 ч. в Информационния център на РИОСВ – Велико Търново, като дневният ред е свързан с двете водещи теми:

  • Мисли. Храни се. Пести”, обявена от Програмата на ООН за околна среда и насочена против загубата на храна и превръщането й в отпадък. Насърчава действия за намаляване на хранителните отпадъци, по-ефективни производствени технологии и ограничаване въздействието върху околната среда от производство на храни;
  • “По-чист въздух за всички”, определена от Европейската комисия за Зелената седмица от 2 до 7 юни 2013 г. и насочена към активизиране на диалога между политици, представители на бизнеса и индустрията, неправителствени организации, академични среди и медии за подобряване качеството качеството на атмосферния въздух в Европейския съюз.

По традиция, на срещата ще бъдат връчени награди за принос в опазването на околната среда на кметове и еколози на общини, фирми, медии и други регионални организации.

Участниците ще получат информационни материали – плакати и дипляни за популяризиране на посланията на Световния ден на околната среда 5 юни, издадени от РИОСВ – Велико Търново  в изпълнение на стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS ETC Code 166 по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания