1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

По повод приключване на дейностите по стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” (RISK), MISETCCode 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. РИОСВ – Велико Търново организира работна среща с екипа на румънския партньор Национална служба за екологична охрана.

Срещата ще се проведе на 26 юни 2015 г. в информационния център на инспекцията. На нея ще бъдат представени резултатите от изграденото трансгранично партньорство и напредъкът, който е постигнат за защитата на нашия ценен ресурс река Дунав – общи процедури за комуникация и опазване на биологичното разнообразие, съвместни системи за мониторинг и интервенция, добри практики за превенция и контрол на замърсяванията на компонентите на околната среда, методологии, ръководства.

Партньорите ще обсъдят възможностите за надграждане на проекта чрез нови инициативи, подкрепяни от Програмата INTERREG VA Румъния-България за един по-сигурен и зелен трансграничен регион.

От 15.00 ч. е предвидена пресконференция с медиите.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания