1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Проектът „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, реализиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. е избран от Управляващия орган на Програмата – Румънското Министерство на регионалното развитие и публичната администрация за участие в медийната кампания за популяризиране на съвместните инициативи, които Програмата подкрепя. Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново е избрана като партньор от България за представянето на дейностите и развитието на трансграничното сътрудничество в рамките на проекта.

Приемаме този факт като признание за добрата работа и високата оценка на постигнатите резултати. Българските ръководители поставиха акцент на инициативите на РИОСВ – Велико Търново за подобряването на екологичната сигурност и повишаването на устойчивостта на бедствия и аварии. Те подчертаха приносът на експертния екип за резултатите от съвместната работа, активизирането на двустранния диалог, прилагането на нови подходи и процедури и очертаха перспективите за надграждане на постигнатото през втория планов период от членството на страните ни в Европейския съюз от 2014 до 2020 г.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания