1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 30 октомври 2014 г. ще се проведе ден на отворени врати по стратегическия проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, Референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007 – 2013.

Денят е посветен на добрите екологични практики за превенция на риска в България и Румъния, и опазването на околната среда и водите в трансграничния регион на река Дунав, както и на мерките, необходими за следващия програмен период.

Във времето между 10.00-16.00 ч. гражданите, които се интересуват от конкретни въпроси, свързани с екологичните практики за борба с рисковете и дейностите по проекта ще могат да разговарят с Камелия Джанабетска – ръководител проект за РИОСВ – Велико Търново и член на Съвместния направляващ комитет на проекта, и да получат информация и материали от екипа на РИОСВ – Велико Търново.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015