1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

РИОСВ – Велико Търново уведомява, че след проведен избор чрез публична покана с уникален код 9017296 в АОП с предмет „Стратегическо планиране за управление на резерват „Бяла крава” и поддържан резерват „Савчов чаир” в изпълнение на проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”, № DIR-5113325-9-105 финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за изпълнители са избрани:

По позиция 1. „Изработване на План за управление на резерват „Бяла крава“ – „Географика“ ООД, гр. София, БУЛСТАТ/ЕИК: 200062954

По позиция 2. „Изработване на План за управление на поддържан резерват „Савчов чаир“ – „Интерстройконсулт“ ООД, гр. Габрово, БУЛСТАТ/ЕИК: 107556602

Работа при нас
Language
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания