1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново и Регионалната лаборатория във Велико Търново при ИАОС извършиха незабавна проверка по сигнал за умряла риба в река Янтра при село Писарево, община Горна Оряховица в късния следобяд на 31.05.2019 г. В този участък на реката се установи наличие на неголямо количество умряла риба с малки размери 10-15 см. На място са измерени следните стойности на показателите: рН -7,25; разтворен кислород – 3,48 мгО2/л и електропроводимост – 496µS/см.
Измерените стойности на показателя рН и електропроводимост показват, че няма химическо замърсяване на водата от промишлени източници. Извършена е проверка на директното заустване от „Захарни заводи“ АД, при което не е установено изпускане на замърсени производствени води.
Измерената стойност на разтворения кислород е ниска – под 4 мгО2/л, което е вероятната причина за измирането на определени видове риби.
При огледа се установи, че водата на реката е силно мътна в резултат на обилните валежи и вероятната причина за изчерпването на кислорода във водата на р. Янтра може да се обясни с повдигането и увличането на наличните органични утайки в реката.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания