1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново организира работна среща във връзка със задълженията на органите на местното самоуправление и местната администрация за въвеждане на разделно събиране на отпадъците. Тя ще се проведе на 12 февруари 2013 г. от 13.00 ч. в информационния център на инспекцията.

В срещата ще вземат участие трима експерти от дирекция „Управление на отпадъците“ в МОСВ. Те ще представят изискванията на Закона за управление на отпадъците на общините и областните администрации от Великотърновска и Габровска области.  Законът регламентира отговорността на кмета на общината за въвеждане на разделно събиране на отпадъците от домакинствата, административните, социални и обществени сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти, обектите за отдих. Задължение на Общинския съвет е да приеме наредба за определяне на условията и реда, по които да се извършва тази дейност.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания