1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Във връзка с постъпил сигнал за умряла риба в р. Янтра при селата Козаревец и Писарево, община Г.Оряховица е извършена незабавна проверка на място от експерти на РИОСВ-В.Търново и представител на Регионалната лаборатория – В.Търново.
На посочените места се установи наличие на умряла риба. От реката е взета  проба за анализ.На място са измерени показателите рН, разтворен кислород и електропроводимост. Отчетените данни показват силно намаление на разтворения кислород във водата на реката, което е вероятната причина за измиране на рибата.
Извършена е проверка на единствения потенциален промишлен източник за замърсяване на реката в този участък –  „Захарни заводи“ АД.  Взета е водна проба от изходната тръба на заустените отпадъчни води в Лясковско дере, десен приток на Янтра. След получаване на резултатите от анализа на  водните проби и при констатиране на превишения ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, предвидени в екологичното законодателство

Информационен център на РИОСВ – Велико Търново

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания