1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

В териториалния обхват на РИОСВ – Велико Търново, изцяло или частично, попадат 55 защитени територии в следните категории: резервати (1), поддържани резервати (2), природни паркове (2), защитени местности (38), природни забележителности (12), с обща площ около 26479,5 ха. Според  Закона за  защитените  територии, защитените територии (ЗТ) са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях.

Резерват „Бяла крава“ и поддържани резервати „Савчов чаир“ и „Хайдушки чукар“ са обявени през 1968 г. с цел запазване в бъдеще девствения характер на вековна букова гора. В тях е забранена всякаква човешка дейност, с изключение на охрана, посещения с научна цел, регламентирано преминаване на хора.

Природните паркове са „Персина“ и „Българка“. Те включват разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове, както и на техните местообитания, характерни забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Разрешени са социално-икономически дейности, които не замърсяват околната среда.

По-известни защитени местности в региона са „Стария дъб“ на остров Вардим край Свищов, „Божурлука“ до с. Горна студена, община Свищов, горите около Преображенския, Дряновския, Соколския и Батошевския манастир, „Божур поляна“, край Горна Оряховица, „Река Веселина“ в землищата на с. Къпиново, с. Миндя, община Велико Търново и други. Те опазват територии с характерни или забележителни ландшафти и местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества.

Природните забележителности са характерни или забележителни обекти на неживата и живата природа. Примери за такива са водопадите „Момин скок“, Къпиновския водопад, „Кая бунар“ (Хотнишкия водопад), Водопадът на р. Мийковска, пещери, проломи, скални образувания.

Пълна информация за защитените територии в областите Велико Търново и Габрово е публикувана на сайта на РИОСВ https://www.riosvt.org/nature/zashtiteni-teritorii/

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания