1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Комисия от експерти на РИОСВ – Велико Търново се събра, разгледа и оцени получените творби на ученици.

Благодарим на всички ученици за участието.

Благодарим на учителите за съдействието и подкрепата в реализирането на конкурса.

Награждаването на отличените участници ще се извърши на 22 април 2019 г. от 14,00 ч. в информационния център на инспекцията.Участниците, които не могат да присъстват, могат да получат наградите си до 15 май, на място в сградата на РИОСВ.

Резултати

           

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания