1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През месеца са проверени 16 сигнала за замърсяване на околната среда и за ранени защитени птици. Предприети са мерките, регламентирани в екологичното законодателство.

Четири сигнала е подал кметът на с. Шемшево, община Велико Търново за замърсяване на река Янтра и образувани нерегламентирани сметища. Издадени са предписания за почистване на отпадъците и предприемане на мерки за недопускане замърсяването на реката от производствени обекти.

След сигнал за изхвърлена силно миришеща на химикали течност в район, близо до напорния резервоар за питейна вода на с. Деляновци, община  Свищов, е съставен акт на извършителя и е издадено предписание за почистване на замърсените участъци, което е изпълнено в срок.

Съвместна проверка със служители на МВР, извършена в дерето на Горна Оряховица  до стара автомивка, прекрати изливането на отпадъчен рапичен лецитин. Съставен е акт на извършителя (физическо лице) за нерегламентирано изхвърляне на неопасен отпадък в Горнооряховско дере.

Анонимен сигнал за изливане на отпадъчна охладителна течност в шахта на градската канализация на територията на хлебозавода в гр. Дряново, генерирана от дейността на „ВСК Кентавър-ИЗ Динамика“ ЕООД, гр. Дряново, се оказа неоснователен.

Проверени са сигнали за нерегламентирани сметища в с. Кесарево, община Стражица и за замърсяване с битови и строителни отпадъци на дерето до автомивка на ул. „Македония“  в  Горна Оряховица. Издадени са предписания за почистването им.

Два щъркела са транспортирани от РИОСВ – Велико Търново за лечение в Спасителния център в Стара Загора. Единият – със счупено крило, е намерен в Долна Оряховица, а вторият щъркел, с проблем със зрението, е от с. Писарево, община Горна Оряховица. Екземпляр от вида „малък ястреб“ е намерен на улица в Дряново. При оглед на птицата е установено, че тя няма наранявания и е в добро състояние. Пусната е на свобода в гориста местност извън града.

Експертите от РИОСВ – Велико Търново са проверили сигнал за ежедневно обгазяване от фабрика за мебели в Трявна, сигнал от БДДР-Плевен за нефтено петно в река Дунав при Свищов, сигнал за замърсяване на Жълтешка река от свинеферма. Проверен е и сигнал от концесионера на Дивечовъден участък „Кладни дял“ за разбит път между отдели 44 и 39 на територията на ДГС „Болярка“ вследствие на дърводобив. Нарушения от компетентността на РИОСВ не са установени.

Подробна информация за извършените проверки по сигнали е публикувана на интернет страницата на инспекцията, ниво Контролна дейност – https://www.riosvt.org/control/signali/

 

През юли 2015 година, експертите на РИОСВ – Велико Търново извършиха 86 проверки на територията на Великотърновска и Габровска области. В резултат на проверките са издадени 16 предписания, съставени са 5 акта, издадени са 5 наказателни постановления на стойност 500 лв., наложени са три еднократни санкции в общ размер на 400,94 лв.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания