1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През месец септември от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 125 проверки на 121 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област.

Основните акценти от извършената месечна контролна дейност са проверки на дружества за спазване на изискванията, свързани с управление на отпадъците, чистотата на атмосферния въздух и водите. Допълнително е осъществен контрол на шест действащи ВЕЦ по заповед на министъра на околната среда и водите, съвместно с представители на Басейнова дирекция – Плевен и на девет автосервиза, съвместно със служители на ОД на МВР – Велико Търново.

За периода са предприети действия по пет сигнала и три жалби. Информация за сигналите се публикува всеки месец на сайта на инспекцията. Трите проверени жалби са за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, нерегламентирано третиране на отпадъци и работа на незаконна инсталация за производство на пелети. В трите случая ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.

В резултат на проверките са издадени 39 предписания. Съставен е един акт за неизпълнение на предписание на РИОСВ. През периода са издадени три наказателни постановления на обща стойност 2600 лв. Наложени са две текущи санкции за констатирани наднормени замърсявания на водите, в общ размер от 4700,93 лв.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания