1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Три млади птици от видовете Бял щъркел, Сойка и Черешарка изпрати РИОСВ-Велико Търново за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Птиците са намерени изпаднали от гнездата от жители на село Крушето, градовете Дебелец и Стражица. Екземплярите са малки, в пухово оперение, не могат да се хранят самостоятелно и да оцелеят сами в природата. Нямат видими наранявания.

РИОСВ напомня, че млади птици падат от гнездата в опит за първи полет или биват избутвани от останалите. При намиране на малко на птица е необходимо да се потърси гнездото в клоните на най-близкото дърво, храст или по околните постройки. Ако се открие и е достъпно, малкото може да бъде върнато в него, в противен случай може да се остави и на висок клон на някое близко дърво, в района в който е намерено. Когато става въпрос за бедстващо животно, т. е. има видими физически увреждания или се намира в условия, застрашаващи живота му, гражданите трябва да сигнализират съответната регионална инспекция по околната среда и водите.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания