1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ-Велико Търново ще отбележи 22 март – Световния ден на водата, с различни мероприятия. Събитията са част от националната информационна кампания на МОСВ, която отправя посланието „Вода за всички! Всеки е важен!“.

Част от планираните дейности са беседи на тема „Чиста вода за здравословен свят“ с шест групи ученици от СУ „Емилиян Станев“, СУ „Вела Благоева“, ПМГ „Васил Друмев“ и училища „Европа“ – Велико Търново (на английски език).

Денят на водата е повод за организиране на тематична работна среща с представители на общини и ВиК, която ще се проведе в информационния център на инспекцията на 20 март.

На нея експерти от Басейнова дирекция – Плевен ще представят участието си в международния проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по река Дунав и притоците й“ (DANUBE FLOODPLAIN). Експерти на РИОСВ ще обърнат внимание на изискванията към общините при кандидатстване с проекти към ПУДООС в сектор „Управление на водите“. Предвидена е дискусия за изискванията към ВиК-операторите относно изпълнение на условията в разрешителните за заустване на градската канализация и ПСОВ на населените места.

Световният ден на водата се провежда ежегодно на 22 март с цел световната общност да се застъпи за устойчиво управление на водните ресурси и да привлече общественото внимание върху важността от наличие на прясна вода. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят.

Темата тази година „Вода за всички!“ в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., а чрез мотото на кампанията „Всеки е важен!“ се акцентира, че правото на достъп до вода е основно човешко право и никой не трябва да бъде забравен в осигуряването на свободен и лесен достъп до питейна вода, без опасност от замърсяване. Тазгодишното издание на Деня на водата се обръща към проблемите на хората, които все още са лишени от достъп до вода, като вниманието се насочва към възможността, устойчивото управление на водите да се превърне във водеща сила за промяна.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания