1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново в присъствието на кмета на с. Сенник и служители на РУ на МВР-Севлиево днес извършиха проверка на площадката за  съхранение на отпадъци в село Сенник, община Севлиево. На проверката присъства упълномощено лице на дружеството „Еко Инвестмънт България“ ЕООД, стопанисващо обекта.

При проверката е установено, че всички точки на предписанието са изпълнени в срок, а именно достъпът до имота и до помещението за съхраняване на отпадъците е ограничен – порталът е заключен, поставена е табела. Възстановен и заключен е и входът на сградата. Всички разпилени отпадъци са почистени. Дружеството е обособило отпадъците в зони за съхранение, които са обозначени съгласно Наредбата за класификация на отпадъците.

В протокола от проверката е вписана забележка от упълномощеното лице на дружеството, че до края на месец август т.г. площадката ще бъде освободена от наличните отпадъци.

РИОСВ – Велико Търново ще продължи да осъществява контрол за спазване на условията в издаденото разрешително по Закона за управление на отпадъците.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания