1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново извърши две проверки на площадка в село Сенник, община Севлиево,  съвместно с представител на Общинска администрация – Севлиево по сигнали за дейности с опасни отпадъци. Площадката се стопанисва от „Еко Инвестмънт България“ ЕООД, гр. Варна. Намира се в имот с предназначение „за производствена и складова дейност“ и има издадено Решение № 04-ДО-850-00/07.02.2019 г. за дейности по третиране на отпадъци от РИОСВ – Велико Търново. Основната дейност на площадката е съхраняване на отпадъци до тяхното предаване на лицензирани фирми за последващо третиране.

При първата проверка в средата на юни т.г. е установено, че на обекта се съхраняват отпадъци, които представляват утайки от печатарски мастила, отпадъчни бои и лакове, маслени и въздушни филтри. Съхраняването се извършва в две монолитни халета с бетонова настилка, в метални, пластмасови и хартиени опаковки. За съхранените отпадъци са представени документи за техния произход. Законът задължава същите да бъдат предадени за по-нататъшно третиране на лицензирани за тази дейност дружества.

При повторна извънредна проверка на 10.07.2019 г. по сигнал за отделящи се неприятни миризми на изгоряла гума и бакелит от същия обект не бяха констатирани неприятни миризми, които могат да се генерират от съхраняваните в сградите отпадъци. Установен беше компрометиран вход на сградата, намираща се вдясно в имота, с разпилени кашони със зелено вещество /прахова боя/ и по стълбищната площадка.

РИОСВ е издала предписание незабавно, но не по-късно от 19.07.2019  г., дружеството да почисти разпилените извън територията на сградата отпадъци, представляващи прахови бои и да извърши преопаковане на компрометираните опаковки. В същия срок трябва да се осигури ограничаване на достъпа до имота и към помещенията за съхраняване на отпадъците чрез заключване и възстановяване на входовете, както и да се извърши обозначение на зоните за съхранение на отпадъци с табели, съдържащи шестцифрен код и наименование за съответния отпадък съгласно Наредбата за класификация на отпадъците.

Изпълнението на предписанието ще бъде проверено своевременно.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015