1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

В резултати на контролната дейност през месец април, експертите на РИОСВ – Велико Търново съставиха седем акта за установяване на административни нарушения, наложени са три текущи месечни санкции, издадени са четири наказателни постановления. Общата сума на наказанията е в размер на  9280,00 лв.

Експертите съставиха седем акта за установяване на административни нарушения на Закона за лечебните растения на физически и юридически лица, тъй като не са представили в РИОСВ – Велико Търново обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности, което е нарушение на посочения закон.

Издадени са две наказателни постановления за налагане на санкции за превишение на нормите за допустими емисии във въздуха – на „Лормет-България” ООД, гр. Габрово – текуща санкция в размер на 3444,93 лв. на месец за превишение на общ органичен въглерод и на „БРАМА” ООД, гр. Габрово – текуща санкция в размер на 13,15 лв. на месец за превишение на нормите за въглероден оксид. На „ЦЕНТРОМЕС” ООД, гр. Велико Търново е наложена текуща санкция в размер на 122,00 лв. на месец за неспазване на индивидуалните ограничения за водите.

Издадените четири наказателни постановления са за нарушения на Закона за управление на отпадъците на физически лица от с. Драганово, община Горна Оряховица и с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, установени при съвместни проверки с полицията. Лицата са глобени по 1400 лв. за това, че извършват дейности с отпадъци от черни и цветни метали без наличие на документи по реда на закона.

През месец април 2013 г. експертите на РИОСВ са извършили общо 71 проверки на 65 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 35 са плановите проверки и 36 са извънредните проверки – по сигнали и жалби от граждани, по заповеди на кметове на общини, писма на ОД на МВР и фирми. Издадени са 26 предписания.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания