1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Днес, РИОСВ – Велико Търново посрещна представители на училища от пет страни – Гърция, Испания, Румъния, Турция и България. Милка Асенова – гл. експерт в Информационния център на инспекцията представи мястото и ролята на РИОСВ за повишаване на екологичното образование на младите хора и направи преглед на осъществените екологични инициативи през 2012 г.

Работната визита се осъществява по проект за многостранно училищно партньорство по програма Коменски „ECO-LIVE TV” на СОУ „Вела Благоева”, гр. Велико Търново.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания