1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново получи диплома за успешното изпълнение на проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code 166. Партньори по него са Националната служба за екологична охрана на Румъния и организации от целевия регион, работещи по проблемите на околната среда. Наградата бе връчена от заместник-министъра на МРРБ Деница Николова  на 13 октомври в гр. София по време на конференцията „Европейско териториално сътрудничество в Република България – постиженията водят до нови перспективи“.

Проектът е реализиран в периода 22.06.2011 г. – 28.06.2015 г. с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. Всички дейности по проекта са изпълнени в определените срокове, в рамките на бюджет от близо 400 000 евро.

Ръководителят на проекта Камелия Джанабетска обобщи резултатите по следния начин: „Постигнахме напредък в общите действия за превенция, мониторинг и контрол на природните и антропогенни рискове, които допринасят за по-голямата сигурност на гражданите от трансграничния регион на река Дунав и добавят стойност към амбицията на Европейския съюз за развитие на териториалното сътрудничество в контекста на политиката на сближаване“.

Повече информация за методологията на проекта и постигнатите резултати можете да прочетете на тематичната страница: https://www.riosvt.org/project-risk166/

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания