1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 18 октомври ще се проведе информационен ден по стратегическия проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, Референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013.

 

В рамките на този ден, от 14.15 часа експерти на РИОСВ и Регионална лаборатория – Велико Търново ще направят демонстрация на вземане и анализ на водни проби от река Янтра на Стамболовия мост в гр. Велико Търново.  

Каним гражданите на Велико Търново, ученици, студенти, неправителствени организации и медиите да се присъединят към нас.

Информационният ден е посветен на Световния ден за мониторинг на водата – 18 октомври. Той се отбелязва от 2002 г., като в периода септември – октомври в целия свят се провежда мониторинг върху качес­твото на водата, с наблюдение на ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистеми­те. Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни групи и организации, училища и неправителствени организации.

Инспекцията организира демонстрацията за трети пореден път. Участниците ще имат възможност да сравнят получените резултати с данните от 2005 г. и 2006 г. и да установят тенденциите в качеството на повърхностните води. Експертите ще предоставят информация и материали за река Янтра като втория по големина български приток на река Дунав.

 * При дъждовно време, събитието ще се проведе в Регионална лаборатория – Велико Търново с демонстрация на биологичен анализ на водни проби от реки в региона.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания