1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

За отбелязването на Световния ден на водата – 22 март, РИОСВ – Велико Търново, „ВиК“ ООД – Габрово, „Бяла“ ЕООД – Севлиево, „ВиК-Йовковци“ ООД – Велико Търново, „ВиК-Свищов“ ЕАД – Свищов и общините Павликени, Трявна и Габрово организират Ден на отворени врати на пречиствателните станции за отпадъчни води. Той ще се проведе в Габрово, Трявна, Севлиево, Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени и Свищов. В него могат да се включат ученици от съответните населени места. Експерти ще представят работата на станциите и ще разкажат за състоянието на водите в региона.

Инициативата ще се проведе:

  • на 21 март – в пречиствателните станции във Велико Търново и Горна Оряховица
  • на 22 март – в пречиствателните станции в Габрово и Трявна от 13.00 до 16.00 ч., в ГПСОВ – Севлиево  от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч.
  • на 23 март – в пречиствателните станции на Павликени и Свищов

РИОСВ – Велико Търново ще проведе урок на тема „Природа и вода“ с деца от ОДЗ „Ален мак“ на 18 март в информационния център на инспекцията.

Общото събрание на ООН определя 22 март за Световен ден на водата през 1993 г. Всяка година при отбелязването му се търси връзка с друга актуална тема, която се разглежда и в годишния Световен доклад на ООН за водата. „По-чиста вода, по-добра работа“ е темата на Световния ден на водата тази година –  ден за честване, ден за промяна, ден за подготовка. Основната идея е да се акцентира как усилията на частния сектор да се впрегнат за осигуряване на  универсален достъп до прясна вода и да се отговори на предизвикателствата, с които работниците се сблъскват в сектори, свързани с управлението на водите.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания