1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново изпрати писмо до Българска федерация по катерене и алпинизъм и Туристическо дружество „Трапезица 1902“, с което напомня, че практикуването на скално катерене в частта от скалния масив, разположена над и южно от манастир „Света Троица“ е крайно нежелателно в периода от 1 март до 31 август. Причината е наличието на защитени скално гнездящи видове птици на скалния венец около манастира в землището на Велико Търново и разпоредба на Закона за биологичното разнообразие, съгласно която се забранява „преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция“.

Скалният венец в частта му южно от манастир „Света Троица“ е важно место за гнездене на черен щъркел. Тук гнездят най-малко 5 двойки, което е може би единствената колония черни щъркели в България. Заедно с други двойки щъркели, гнездящи около манастир „Св. Преображение“, районът на Дервенския пролом на р. Янтра е с най-голяма плътност от този вид в България. До скоро е било гнездовище и на египетски лешояд – световно застрашен и критично застрашен в България вид. Установено и гнездене на обикновена ветрушка, гарван, сокол скитник.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания