1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Днес e получен сигнал от кмета на Община Свищов за съхранение на отпадъци от лечебна дейност в сградата на бившата поликлиника на „Свилоза“ АД. Проверката на  екоинспекцията установи, че сигналът е основателен. Сградата се стопанисва от свищовска фирма, която няма разрешително за съхранение на такива отпадъци. Предстои среща с управителя за изясняване на обстоятелствата и представяне на документи за произхода на отпадъците. За допуснатото нарушение ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Няма опасност от замърсяване на околната среда и за здравето на населението, тъй като отпадъците са опаковани и са на закрито.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания