1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Данните от годишния мониторинг за състоянието на река Дунав в района на Свищов показват, че в посочения участък реката може да бъде оценена в добро химично състояние. Това става ясно от показателите, следени в пункта за наблюдение на повърхностните води след Свищов за периода 2016-2018 г.

Резултатите от анализите отчитат, че по всички физикохимични показатели стойностите отговарят на изискванията за отлично/добро състояние. Няма измерени високи стойности над стандарта за качество на околната среда на приоритетни вещества и специфични замърсители.

Река Дунав на територията на РИОСВ – Велико Търново се наблюдава чрез мониторинговия пункт при Свищов. Мониторингът на водата се извършва един път месечно, като се изследват 45 физикохимични и биологични показатели. Пунктът  е включен в международната Дунавска програма за вземане и анализ на водни проби, в която участват всички страни от поречието на реката.

През 2015 г. беше завършена и въведена в експлоатация градската пречиствателна станция за отпадъчни води на град  Свищов, като по този начин се осигури възможност за пълно пречистване на отпадъчните води от населеното място преди заустването им в река Дунав. При ежегодните контролни  проверки на РИОСВ-Велико Търново не са установени проблеми в работата на станцията. Постига се ефективност на пречистване на отпадъчните води в съответствие с поставените норми в разрешителното за заустване.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания