1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Eкспертите на РИОСВ са извършили през юни 95 проверки на 89 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. В резултат на проверките са издадени 24 предписания.

Съставени са четири акта за установени нарушения на екологичното законодателство. За нарушение на граничните стойности на вечерно и нощно еквивалентно ниво на шума е съставен е акт на „Нове инженеринг“ ЕООД, гр. Свищов. За извършване на дейности с отпадъци от черни метали без регистрация по Търговския закон или без разрешение по Закона за управление на отпадъците е съставен  акт на физическо лице от с. Селиминово, област Сливен. „Центромес“ ООД, гр. Велико Търново е глобен, че не е извършил собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води за последното тримесечие на 2015 г. Съставен е акт на Областно пътно управление – Велико Търново, тъй като не е изпълнило предписание на РИОСВ за цялостно и ефективно почистване на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане, от разпилени битови отпадъци от републиканска пътна мрежа в дадения срок.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени санкции са 619 398,23 лв. От получените суми, 495 518,58 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Свищов – 493 573,13 лв. и община Велико Търново -1924,00 лв.

За периода са предприети действия по девет сигнали и жалби, три са за млади екземпляри от вида бял щъркел, паднали от гнездата си. Птиците са изпратени в Спасителния център за диви животни – Стара Загора за последващи грижи.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания