1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На „зеления“ телефон в РИОСВ в 18,10 часа вчера бе получен сигнал за мъртва риба и оцветени в синьо води на река Янтра, при каменния мост на с. Първомайци в община Горна Оряховица. Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ. При огледа на реката бяха установени мъртви риби. Стойностите на измерените на място показатели рН и разтворен кислород обаче отговарят на нормативните изисквания.

Взети са водни проби от представител на Регионална лаборатория към ИАОС от реката и от заустващ канал до моста на р. Янтра при Първомайци. След получаване на резултатите от анализите на взетите водни проби ще се установи източника на замърсяването и ще бъдат предприети предвидените в екологичното законодателство административнонаказателни мерки.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания