1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Регионалната инспекция по околната среда и водите и РЛ към ИАОС във Велико Търново посрещнаха учениците от III клас на СУ „Ем. Станев“. Гостуването беше за Световния ден на водата – 22 март. Служителите ги запознаха със значението на водата и мерки за опазването, както и методи за изследването й.

Директорът на инспекцията Елена Стефанова отличи учениците, представили рисунки на тема „Водолюбиви птици“. С рисунките на 30 деца от първи до пети клас е организирана изложба в информационния център на РИОСВ.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания