1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти от РИОСВ – Велико Търново взеха участие в националното преброяване на белия щъркел в страната. Експертите посетиха 84 населени места на 9 общини – Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Златарица, Елена, Стражица, Габрово, Севлиево, Сухиндол. В останалите общини преброяването е извършено от Българското дружество за защита на птиците – координатор на инициативата за България.

В периода 23.06.2015 г. – 15.07.2015 г. експертите на РИОСВ са преброили 180 гнезда и 326 малки оперени бели щъркели. В резултат на преброяването се установи, че на територията на община Габрово броят на гнездата е най-малък – само 2, по 1 гнездо в с. Гъбене и с. Яворец, където съответно бяха преброени 3 малки в с. Гъбене и 1 малко щъркелче в с. Яворец.

На територията на община Велико Търново се установи, че в с. Ресен има най-много щъркелови гнезда – 12 броя като 3 от тях не са обитаеми от щъркели тази година, с общ брой на преброените млади екземпляри – 20.

На територията на община Горна Оряховица с най-голям брой щъркелови гнезда е с. Драганово – 15 с общ брой на преброените млади екземпляри – 30.

На територията на община Лясковец с най-много гнезда на бял щъркел е с. Козаревец – 10 броя.

На територията на община Севлиево с най-много гнезда се оказа гр. Севлиево – 14 броя с общ брой на преброените млади екземпляри – 34 и с. Кормянско – 7 броя гнезда, с общ брой на преброените млади – 13.

На територията на община Златарица бяха преброени общо 8 гнезда – в гр. Златарица – 2 бр. и останалите в селата Родина, Сливовица, Горско ново село, Росно.

В община Елена бяха преборени общо 9 гнезда – в гр. Елена 2 бр. и в селата Константин, Марян, Палици, Чакали, Яковци, Руховци.

Най-много оперени малки екземпляра в едно гнездо са установени в с. Върбица, общ. Горна Оряховица – 5, с. Писарево, общ. Горна Оряховица – 5 и гр. Елена – 5.

 

Националното преброяване на белия щъркел в страната се проведе в периода 15.06.2015 г. – 15.07.2015 г. Проучването обхвана гнездящата популация на вида. Отчитането се извършваше по брой гнезда и брой на младите – нулевогодишни индивиди, наблюдавани в гнездата. Отчитането ще позволи регистриране на активните гнезда и гнездовия успех, които да послужат за индикатор за състоянието на популацията в конкретното населено място, община или защитена зона и от там за техните местообитания.  

 

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015