1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ във Велико Търново провериха състоянието на осем вековни дървeта през октомври – три в с. Боженци, две в с. Тодоровци и по едно в Габрово, с. Радешковци и с. Торбалъжи.

Установено е, че три дървета са изсъхнали и ще бъдат заличени от Регистъра на вековните дървета в България. Това са бряст в местността „Чукара“ в Боженци, бук в кв. „Илевци“ на Габрово и брекиня в местността „Дългите орници“ край Тодоровци.

Останалите дървета – цер и бук в Боженци, зимен дъб в Радешковци, цер в Тодоровци и благун в Торбалъжи, са в добро санитарно състояние. На места липсват табели, указващи статута на дървото, други трябва да се подновят. РИОСВ предоставя табели за поставяне на определените места на стопанисващите лица.

През годината са проверени още три вековни дървета – летен дъб, зимен дъб и черница. Планова проверка на летен дъб в с. Фъревци, община Трявна установи, че дървото е в добро състояние и е обозначено. По писмо на кметския наместник на с. Горски Долен Тръмбеш, община Горна Оряховица, проверка на РИОСВ установи, че зимният дъб е в добро санитарно състояние. Два от клоните на дървото са прекършени от паднал мокър сняг през последната зима и трябва да се антисептират за да не се допусне настаняването на насекоми и развитието на гъбични процеси. Гражданска инициатива пое ангажимент да облагороди терена и да постави табела. След проверка по сигнал за увреждане на вековно дърво „Черница“ в центъра на с. Петко Славейков, община Севлиево, в следствие на силна буря, са дадени инструкции за подкастряне и антисептиране на дървото и обезопасяване на района около него.

Отделни вековни или забележителни дървета във или извън населените места се обявяват за защитени от МОСВ със съгласието на физическото или юридическо лице, собственик на имота, в който се намира дървото. Собствениците са длъжни да опазват дърветата от унищожаване или увреждане и да уведомяват съответната РИОСВ за настъпили промени в състоянието на обекта. Те трябва да съгласуват със съответната инспекция дейностите, необходими за поддържане или възстановяване на състоянието на обекта и да осигуряват достъп на експерти на РИОСВ до имота за извършване на проверки по състоянието на защитените дървета. Законът за биологичното разнообразие забранява дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното състояние на дърветата, обявени за защитени.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания