1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 13.08.2015 г. експерти на РИОСВ – Велико Търново, съвместно с представители на Регионалната лаборатория Велико Търново към ИАОС-София, провериха сигнал за измряла риба в р. Янтра до с. Писарево, община Горна Оряховица и замътняване на водата в участъка от с. Първомайци до Горна Оряховица.

Констатирани са около 10 екземпляра умрели риби с размер до 10 см и високо съдържание на фитопланктон и водорасли в р. Янтра до с. Писарево. На място са измерени следните показатели на водата в реката: рН – 8,95, температура – 28,1о С, разтворен кислород – 14,6 мг/л, наситеност с кислород – 187,9 % и електропроводимост – 578 µs/см. Резултатите от направения анализ показват, че няма химическо замърсяване или недостиг на кислород, които могат да бъдат причина за рибния замор.

Високата температура на водата, маловодието в реката и силното слънце създават предпоставки за повишаване количеството на хлорофила и фитопланктона. Измерените високи стойности на разтворен кислород във водата също доказва наличието на интензивни процеси на фотосинтеза, при които се синтезират органични вещества и се отделя кислород.

Експертите провериха всички възможни източници на заустване на отпадъчни води в участъка от с. Първомайци до с. Писарево. Не бяха констатирани нерегламентирани зауствания или зауствания от компрометирани дъждопреливни шахти от преминаващия градски канализационен колектор през кварталите „Гара Горна Оряховица“ и „Калтинец“ на Горна Оряховица. При огледа на водите на реката между с. Първомайци и Горна Оряховица не се установи замътняване или промяна на цвета на водите на реката.

Констатираният замор на риба в р. Янтра при с. Писарево не е в резултат на замърсяване на водата  в реката. За проверката и за резултатите от анализа на качеството на водите е уведомена ИАРА-Велико Търново.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания