1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверки на депата за битови отпадъци на общините Дряново и Сухиндол във връзка с преустановяване на тяхната експлоатация. Със заповеди на директора на инспекцията от юни 2009 г., използването на депата се спира и всички отпадъци на общините Дряново, Сухиндол и Севлиево трябва да бъдат извозвани на Регионално депо за битови, строителни, производствени и опасни отпадъци в гр. Севлиево.

При проверка на място на депото в Сухиндол се установи, че на него не се изхвърлят строителни и битови отпадъци, а  се извозват  до Регионално депо – Севлиево. Община Сухиндол е изготвила работен проект за извършване на цялостна рекултивация на старото сметище, който ще бъде финансиран със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда към МОСВ.

При проверка на депото на община Дряново, намиращо се в местността Градището, се установи замърсен участък със строителни, растителни и малки количества битови отпадъци на общински терен, намиращ се веднага след отбивката, водеща към депото. РИОСВ издаде предписание на кмета на Дряново в срок до 29.11.2013 г. да ограничи свободния достъп до депото за твърди битови отпадъци, тъй като към настоящия момент то не се експлоатира. Битовите отпадъци се извозват на Регионално депо – Севлиево. Установи се замърсяване със строителни и растителни отпадъци на частен терен. Същият е замърсен при експлоатацията на депото и ще бъде почистен в рамките на изпълнение на проекта за рекултивация.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания