1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

По заповед на директора на РИОСВ – Велико Търново, експерти на инспекцията съвместно с Регионална лаборатория – Велико Търново, извършиха незабавна проверка на място във връзка със сигнал за цветни води на река Янтра в близост до моста за гр. Долна Оряховица и умряла риба. Сигналът е получен на 20.02.2014 г. в 17,20 ч. на зеления телефон на РИОСВ. При проверката се установи, че има оцветяване на водата. Взета е водна проба за анализ.

Тази сутрин експертите извършиха нова проверка по сигнала. Взета е водна проба от река Янтра под моста от западната страна в присъствието на подалия сигнала гражданин и експерти на Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ – Велико Търново. Резултатите от извършените измервания на място на водата в реката показват нормални стойности на активна реакция – рН 8,23 и разтворен кислород  8,63 mgО2/l.

Взета е втора водна проба от река  Янтра при вливане на малко дере под старата опитна станция на Горна Оряховица. Водата в дерето е с мътен, синьо-зелен цвят. Резултатите от извършените измервания на място показват занижени стойности на активна реакция – рН 6,18 и разтворен кислород  5,17 mgО2/l.

Пълните резултати от анализите на водните проби ще бъде готов след няколко дни, поради характера на тяхното извършване.

Проверено е промишленото предприятие „Розахим“ АД, гр. Горна Оряховица поради близостта с реката. В момента на проверката фирмата не е извършвала производствена дейност и от територията на площадката няма изтичане на отпадъчни води.

В момента на мястото са експерти на РИОСВ и „ВиК Йовковци“ ООД за установяване на причините, довели до оцветяване на реката.

Инспекцията ще продължи да следи състоянието на реката като резултатите от проверките и измерванията ще бъдат представени следващата седмица.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания