1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Днес, 26.07.2013 г. в РИОСВ – Велико Търново постъпи сигнал за измиране на риба в река Янтра при село Писарево, община Горна Оряховица.

При извършената проверка от експерти на РИОСВ и Регионална лаборатория – Велико Търново се установи наличието на отделни екземпляри разложени риби с големина до 5 см. в района на мелницата на с. Писарево.

От извършените измервания на място и поведението на рибите не се установи замърсяване на водите на реката. Експертите считат, че измирането на единични екземпляри от риба не е предизвикано от изпускането на замърсени отпадъчни води, защото в района няма промишлени предприятия.

Информирана е Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“- Велико Търново за предприемане на действия в съответствие със Закона за рибарство и аквакултурите.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания