1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експертите на РИОСВ – Велико Търново извършиха през юли 90 проверки на 78 обекта във Великотърновска и Габровска област. Дадени са 19 предписания, съставени са два акта за неизпълнение на предписания и четири наказателни постановления на  стойност 7000 лв. Общо събраните суми от РИОСВ по наложени санкции са 16708 лв.

През месеца са извършени девет планови комплексни проверки – пет на обекти за спазване на изискванията на екологичното законодателство и четири – за изпълнение на условия в издадени решения по ОВОС и екологични оценки. На три обекта са дадени предписания.

За проблеми със запрашаване в жилищна зона до площадката на ТЕЦ към „Захарни заводи“ АД, на дружеството са дадени предписания за предприемане на мерки за недопускане на замърсяване на въздуха и водите в района.

След проверки на „Старткерамик“ ООД на площадка в с. Михалци, общ. Павликени е даден предупредителен протокол за недопускане на производство на керамични изделия без издадено комплексно разрешително.

През периода са издадени три заповеди за спиране от експлоатация на депата за неопасни отпадъци на общините Златарица, Павликени и Свищов и за предприемане на мерки за тяхната рекултивация.

Извършени са проверки на речни легла и прилежащите територии на реките Веселина (село Къпиново), Еленска (гр. Елена), Янтра (селата Леденик, Ветринци и Пушево). Не са установени нерегламентирани сметища или съществуващи замърсявания в проверените участъци.

През месеца са извършени десет проверки по изпълнение на издадени предписания от РИОСВ, осем са изпълнени.

Проверени са седем сигнала, постъпили на „зеления“ телефон на инспекцията, подробна информация за които е публикувана на сайта на РИОСВ – Велико Търново.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания