1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 22 април 2015 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново в партньорство с Националната служба за охрана на околната среда (Главно управление) – Румъния (NEG – Romania) и със съдeйствието на Община Велико Търново, организират екологична акция „Да почистим край река Янтра“. Акцията е част от поредица от седем мероприятия за чиста околна среда, организирани по инициатива на NEG – Romania в окръзите Мехединци, Долж, Олт, Телеорман и Гюргево, Румъния, и Велико Търново и Русе в трансграничния регион на Дунав.

В рамките на инициативата във Велико Търново от битови отпадъци ще бъдат почистени достъпни участъци от крайречната зона и парковете Боруна и Света гора.

Сборни пунктове на 22.04.2015 г.:

9.30 ч. – РИОСВ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски“ № 68

(за участниците е осигурен автобус до Стамболовия мост)

10.00 ч. – Стамболовия мост на река Янтра в гр. Велико Търново

На участниците ще бъдат раздадени ръкавици и торби за събиране на отпадъци.

След акцията ще бъде проведена и еко-викторина (11.00 – 12.00 ч.).

Присъединете се и вие !

Да допринесем заедно за чиста и здравословна околна среда в

долината на река Янтра и на град Велико Търново!

За участие са поканени Областна администрация – Велико Търново, Община Велико Търново, РДГ – Велико Търново, РИО на МОН – Велико Търново, РЗИ – Велико Търново, Басейнова дирекция – Плевен, СОУ „Ем. Станев“, Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, СОУ „Вела Благоева“.

Инициативата  се организира в рамките на стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, изпълняван по  Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация: Милка Асенова, експерт „Информация и публичност“ – телефон 0889 929 946.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015