1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През месец август, експертите на РИОСВ са извършили общо 93 проверки на 91 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области.

Акцент в контролната дейност са проверките по изпълнение на издадени предписания от РИОСВ-Велико Търново. При тях се установи, че 15 фирми са изпълнили предписанията, свързани с обособяване на площадки за временно съхраняване на отпадъци, отговарящи на нормативните изисквания и за водене на необходимата отчетна документация за дейностите с отпадъци.

Съставени са четири акта на физически лица за нарушения: жител на с. Кесарево, общ. Стражица е санкциониран с 1400 лв. за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без регистрация по Търговския закон; гражданин на Велико Търново е глобен с 300 лв. за изхвърляне на отпадъци на неразрешени места в с. Момин сбор; наложена е глоба на гражданин от гр. Трявна за неуведомяване на компетентния орган – РИОСВ – Велико Търново на най-ранен етап за инвестиционното си предложение; четвъртият акт е на жител на гр. Павликени за неспазване на дадена административна мярка.

Директорът на РИОСВ – Велико Търново е издал седем наказателни постановления на обща стойност 9 250 лв. Издадени са и заповеди за намаляване на две текущи санкции на „Дървообработване – ВТ” АД, гр. Велико Търново, тъй като извършените собствени периодични измервания от дружеството показват намаляване на превишенията на нормите.

Извършени са проверки по 8 сигнала и жалби на граждани, постъпили в РИОСВ, като подробна информация e публикувана на страницата на инспекцията – https://www.riosvt.org/news/signali-avgust/

През месеца са събрани общо 12192,34 лв. от наложени санкции в предишни периоди.

           

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания