1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На „зеления телефон“ на РИОСВ-Велико Търново е получен сигнал от гражданин за млад екземпляр от вида Бял щъркел, който прави опити да се освободи от оплетения в единия крак сезал в гнездо на електрически стълб край главната улица на с. Ресен, общ. Велико Търново.

Със съдействието на служители от „Електроразпределение Север“ АД е спряно подаването на ток към електрическия стълб и с вишка е достигнато до гнездото. Младият щъркел е освободен, но поради многократните опити за полет и врязването на връвта около стъпалото, е настъпила деформация и отток на крака.

Птицата е свалена от гнездото и е изпратена за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

Белият щъркел е вид, защитен по Закона за биологичното разнообразие и попадащ в категорията уязвим вид. Неговата популация все още е многочислена и стабилна, но с неблагоприятни перспективи в бъдеще.

През юни в РИОСВ са постъпили четири сигнала за бедстващи щъркели – със счупен крак или счупено крило. Благодарение на жители на с. Александрово, с. Царевец и с. Вардим, общ. Свищов и на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш, птиците са спасени и изпратени за лечение в Стара Загора. Експерти на инспекцията са се отзовали и на сигнали за ранени птици от видовете Сива чапла, Обикновена кукумявка и Бухал, които също са транспортирани в спасителния център.

   

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания