1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ-Велико Търново посрещна деца от София, Варна, Русе, Плевен и Гоце Делчев в своя информационен център. Основната цел на визитата беше запознаване с дейността на инспекцията, с акцент върху биологичното разнообразие в региона. Учениците са участници в Лятна академия ,,Биология“, организирана от фондация ,,Университет за деца“ в село Дрента, общ. Елена.

Основната дейност на регионалната инспекция беше представена пред младите хора и техните преподаватели, заедно с информация за защитените територии и биологичното разнообразие в тях. Интерес предизвика Червената книга на Република България със своя обем, визия и съдържание.

Учениците получиха образователен пакет за трите резервата на територията на РИОСВ-Велико Търново – резерват „Бяла крава“, поддържани резервати „Хайдушки чукар“ и „Савчов чаир“, с препоръката да го представят пред съучениците си. Пакетът включва информация за 75 застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове и гъби, много упражнения и задачи, свързани със защитените територии в нашата страна. Има още

За трета поредна година, в информационния център на РИОСВ – Велико Търново гостуваха деца от Лятната занималня „Интелекти“ във Велико Търново. Темата на урока бе свързан с отпадъците, като продължение на инициативата на РИОСВ Да влезем в час с отпадъците“, стартирала в края на 2015 г.

30 деца и техните учители научиха повече за историята на отпадъците в света, какво се прави в нашия град и какво се крие зад думите предотвратяване, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – основата на йерархията в управлението на отпадъците.

Децата се запознаха с Повелителите на рециклирането и страшния боклук – Харти, Стък и Пластика – героите на образователния филм и материали, предоставени от организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екопак България“ АД.

Има още

РИОСВ – Велико Търново организира два урока на тема „Биологичното разнообразие на нашия роден край“, които се проведоха в информационния център на инспекцията на 26 и 27 май 2016 г. за отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие.

В уроците взеха участие 40 ученика от ОУ „Димитър Благоев“ и СОУ „Вела Благоева“ във Велико Търново с техните учители г-жа Пенчева и г-жа Дянкова. Те бяха запознати с биологичното разнообразие и защитените територии в област Велико Търново, с изискванията към табелите, които информират гражданите за местоположението и статута на тези природни обекти.

Червената книга на Република България със защитените видове растения, гъби, животни и местообитания предизвика интереса на децата. Те направиха нов прочит на книгата, сравнявайки новото издание с това от преди 20 години. Беше обърнато внимание на модела на представяне на всеки вид, новите категории на застрашеност и любопитни факти за защитените видове царски орел, ливаден дърдавец, лешояд, видра, прилепи, пор, тюлен монах, рис и сухоземна костенурка.

Учениците споделиха своите виждания за причините за загубата на биологични видове и начините за тяхното опазване. Изводът е, че трябва да внимаваме, защото нашата безотговорност може да доведе до безвъзвратното изчезване на много животински видове.

Учениците получиха изданията на РИОСВ – сборник със стихотворения и  есета, посветени на Деня на Земята – 22 април и книгата „Защитени територии във Великотърновска област – резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”.

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания