1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

34-ма възпитаници на Детската градина „Иванка Ботева“ във Велико Търново и техните учителки бяха на гости в Регионалната инспекция днес. Те показаха знания в опазването на растенията и животните и изхвърлянето на отпадъци на разрешените за това места. Експерт на РИОСВ демонстрира изработване на хранилка за птици.

Децата получиха образователни материали за работа и поздравиха еколозите с песни и стихове, посветени на България и велики българи.

Посещението в инспекцията е част от дейностите по програмата за екологично, патриотично и мултикултурно възпитание на ІV а група на ДГ „Иванка Ботева“. Взаимната работа ще продължи с детска работилница за Деня на Земята – 22 април.

РИОСВ – Велико Търново бе домакин на събитие, организирано  на групата по интереси „Светът на химията и физиката – лесен и интересен”. В групата членуват  шестокласници от ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново с интереси към природните науки.  Активни партньори  на инициативата бяха студенти по география от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Директорът на екооинспекцията Елена Стефанова бе гост на събитието и поздрави организаторите.

Учениците изследваха и дискутираха света на кристалите и минералите и представиха получените кристали в лабораторни условия и изработените постери за кристали. Стажант-учителите по география представиха малко познати факти от българската научна област на минералологията и кристалографията и проведоха викторина „Цветята на географското познание”.

Партнирането между ОУ „Бачо Киро”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Велико Търново ще продължи с изненади и ателиета за ученици и студенти по химия, физика и география.

РИОСВ – Велико Търново организира работна среща за учители от област Велико Търново за представяне и разпространение на пакет с обучителни материали за Природен парк „Българка“. Срещата се състоя на 28 ноември 2016 г. в информационния център на инспекцията и беше организирана със съдействието на РУО-Велико Търново.

Повече от 50 учители, преподаващи в 3-ти и 4-ти клас през настоящата учебна година, взеха участие в събитието. Приветствия към тях отправиха директорът на РИОСВ-Велико Търново Елена Стефанова и инж. Розалия Личева – началник на РУО. Милена Илиева от ДПП „Българка“ представи парка с неговите забележителности и възможности за екологично обучение, които той предлага, както и обучителните материали за работа в помощ на учителите.

Образователният пакет е разработен по проект на Дирекцията на природен парк „Българка“ – Габрово. Включва карти на парка, индивидуални материали за работа за 30 ученици (компаси, слънчеви часовници, листи за оцветяване, самозалепващи етикети, разделители за книга), макети на дървета с фигури и други материали. Предназначен е за подпомагане процеса на обучение и възпитание на младите хора да опазват и съхраняват биологичното разнообразие в защитените територии. Пакетът може да бъде използван в преподавателската работа на учителите за учебния предмет „Човекът и природата“ (3-4 клас).

РИОСВ-Велико Търново заедно и ученици от шест великотърновски училища СУ „Ем. Станев“ и „Вела Благоева“, ПГЕ „Ал. Ст. Попов”, АК „Аркус“, СУ „Г. С. Раковски“ и ОУ „Д. Благоев“ се включиха в отбелязване на Европейската седмица за намаляване на отпадъците – 19-27 ноември 2016 г.

В продължение на два дни повече от 100 ученици от всички паралелки в ІV клас на ОУ „Бачо Киро“ във Велико Търново посетиха информационния център на Регионалната инспекция.

С презентация за водата те получиха нови знания по темата за опазване на водата в природата и затвърдиха наученото в учебните часове. Водата като ограничен ресурс с химичните си свойства, разпространение и употреба, значението на пречиствателните станции за качеството й, както и действията, които всеки от нас може да предприеме, за да я пести, бяха темите на беседата.

Като примери за пътя на водата до нашия дом и след това беше посочено водоснабдяването от язовир „Йовковци“ и работата на ГПСОВ – Велико Търново. Филмът „Съживената река“ представи пред децата уникалната способност за самопречистване на речната вода. Цялата информация бе представена през контролната и мониторинговата дейност на РИОСВ – Велико Търново.

Експерти на РИОСВ – Велико Търново ще представят дейността на инспекцията и контрола по управление на отпадъците на регионално ниво в рамките на работно посещение. Темата е „Модернизация на местните обществени услуги в Република Молдова. Посещение на успешни проекти за управление на отпадъците в Румъния и България”.

Инспекцията ще бъде домакин от 13 ч. днес на срещата, в която ще вземат участие 43-ма молдовски експерти от Министерството на околната среда, Министерството на регионалното развитие и строителството, Регионални агенции за развитие, общински власти и комунални предприятия. Целта е запознаване с добри практики за интегрирано управление на отпадъците. По време на срещата ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със прилагане на законодателството и контролните функции на РИОСВ, изпълнението на общински и регионални планове за управление на отпадъците, регионални сдружения за управление на отпадъците, реализация на инвестиционни проекти в тази област.

Има още

РИОСВ – Велико Търново представи своята дейност пред 20 студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и тяхната преподавателка доц. Юлия Пулова. На 20 септември в информационния център на инспекцията студентите получиха информация за състоянието на околната среда в региона. Акцентира се върху състоянието на атмосферния въздух – основни замърсители на въздуха и стъпките за подобряване на неговото качество в населените места.

Във връзка с провежданата Европейската седмица на мобилността 16-22 септември под мотото „Умно придвижване. Силна икономика“ бяха представени основните цели, свързани с насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт, както и ползите от интелигентната и устойчива мобилност за хората, бизнеса и обществото.

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания