1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

В урока взеха участие 12 ученика от СОУ „Г. С. Раковски“, гр. Велико Търново и от СОУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица заедно с техните учители по биология Таня Илиева и Даниела Христова. Той беше наблюдаван от Бонка Долчинкова – ст. експерт по природни науки и екология в РИО на МОН – Велико Търново.

Учениците представиха своите проекти на екотабели, с които са участвали в националния ученически конкурс „Зелена Вселена“Нарисувай екотабела и опази своя роден край.

Представяне на биологичното разнообразие в региона на РИОСВ – Велико Търново и изготвените табели за информиране на населението за местоположението и статута на защитените територии, които го опазват направи Милка Асенова – гл. експерт в РИОСВ – Велико Търново.

Участниците получиха грамоти за участието си в урока, посветен на Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май и Световния ден на околната среда – 5 юни.  

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания