1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Осем ученика от клуб „Екомисия“ при СОУ “Вела Благоева” , гр. Велико Търново с учител Кристина Ганева посетиха РИОСВ – Велико Търново на 20 септември. Те се възползваха от обявения информационен ден за стратегическия проект „РИСК“, посветен на Европейската седмица на мобилността 16-22 септември.

Основен акцент беше поставен върху качеството на атмосферния въздух в региона на инспекцията – пунктове за мониторинг, измервани показатели, предприети мерки от общини и РИОСВ за подобряване на въздуха в населените места.

Интересът на учениците към опазването на околната среда беше поощрен с рекламни и информационни материали, изработени в рамките на стратегическия проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007 – 2013 – шапки, химикали, подложки за компютърни мишки, плакати и листовки за европейската инициатива за мобилността.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания