1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 15 май 2014 г. в Информационния център на Регионална инспекция по околна среда и води във Велико Търново се проведе информационния ден по стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” („Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border”) MIS-ETC Code: 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., посветен на борбата с климатичните промени.

17 ученици от СОУ “Емилиян Станев” и СОУ “Вела Благоева” във Велико Търново показаха своето отношение към климатичните промени чрез изобразителното изкуство. Те нарисуваха светът, в който искат да живеят – с цялата красота и цветове на природата, нарисуваха източниците на замърсяване на околната среда и предложиха решения за защитата на планетата Земя. „По-чист въздух за всички“ е тяхното послание към нас.

Всички участници получиха сертификати за своето послание с рисунка, посветено на Световния ден за борба с климатичните промени. Информационният ден е организиран със съдействието на учителите от двете великотърновски училища и Владислав Иванов – експерт по европроекти, на които благодарим.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания