1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Във връзка с управлението на стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” („Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border”) MIS-ETC Code: 166, в който РИОСВ – Велико Търново е Партньор № 4 от България, екип на инспекцията взе участие в десетата среща на Съвместния направляващ комитет на проекта, която се проведе в гр. Калъраш, Румъния на 17 септември 2013 г.

В срещата взеха участие инж. Гинка Савчева – Директор на РИОСВ – Велико Търново, Камелия Джанабетска  – Ръководител проект за РИОСВ – Велико Търново и Милка Асенова – експерт по информация и публичност по проекта.

Бяха обсъдени въпросите, свързани с изпълнение на дейностите по проекта, усвояването на средства през 2013 г., провеждане на обществените поръчки. При представяне на обобщената справка за изразходваните средства, които са искани за възстановяване в края на м. юли 2013 г. стана ясно, че партньорите с най-висока степен на изпълнение на дейностите и съответно най-много усвоени средства са Партньор 3 Националната служба за екологична охрана на Румъния с 64,66 % и Партньор 4 РИОСВ – Велико Търново с 60,06 %.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания